SEDA

 

Asociacija SEDA yra jauna organizacija, įkurta 2019 m., šią organizaciją įkūrė švietime dalyvaujantys jaunieji mokslininkai ir suaugusię žmonės, taip pat socialinių mokslų išsilavinnimą turinčių žmonių komanda. Asociacija įgyvendina švietimo projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu. Asociacijos misija yra švietimo, mokymo ir pagalbos veikla. Įstatyminiai SEDA tikslai įgyvendinami organizuojant mokymus, seminarus, konferencijas, programas ir pagalbos veiksmus, taip pat rengiant mokymo medžiagą. Asociacija siekia tobulinti suaugusiųjų, norinčių mokytis visą gyvenimą, kompetencijas ir įgūdžius. Asociacijoje dirbantys darbuotojai ir instruktoriai yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai tiek išsilavinimo, tiek profesinių įgūdžių prasme. Be to, Asociacija bendradarbiauja su daugybe suaugusiųjų organizacijų (pvz., trečiojo amžiaus universitetai, kalėjimų asociacijos), taip pat įvairių šakų valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis (pvz., universitetai, tyrimų institutai, kalėjimų inspekcija, neįgaliųjų fondas ir kt.). Asociacija siekia dalyvauti naujuose tarptautiniuose daugiašaliuose projektuose, įgyvendinančiuose mokymosi visą gyvenimą principą.

 

Tinklalapiswww.seda.org.pl
Kontaktinis asmuoMaciej Dymacz
El. paštas: lacjum@lacjum.org


SMOG ALERT

„Krakow Smog Alert“ (KSA) yra vietinis judėjimas, įsteigtas 2012 m. pabaigoje ir oficialiai veikiantis kaip NVO nuo 2013 m. pabaigos. KSA yra įtakinga pilietinė visuomeninė organizacija, sauganti švarų orą Małopolska regione. KSA yra pripažinta kaip aktyviausia NVO Lenkijoje, pasisakanti už oro kokybės gerinimą. KSA tikslas yra skatinti mažinti išskiriamo anglies dioksido kiekį į aplinką, naudojantis regiono plėtros priemonėmis, kuriomis siekiama pagerinti oro kokybę. Nuo 2012 m. ji atliko labai svarbų vaidmenį visuomenės informavimo kampanijose dėl oro kokybės. KSA surinko dešimčių tūkstančių Krokuvos gyventojų paramą ir taip pavyko gerokai padidinti krokuviečių supratimą apie oro kokybės problemą. Organizacija džiaugiasi tvirta visuomenės parama. Tarp KSA šalininkų yra medicinos ir mokslo atstovų, įžymybių ir daugybės pilietinės visuomenės grupių atstovų. KSA turi ekspertinių žinių apie oro kokybę ir visuomenės sveikatą. KSA bendradarbiauja su įvairiomis nuomonę formuojančiomis grupėmis, tokiomis kaip medicinos ekspertai, mokslininkai, žurnalistai. KSA yra pripažinta politikų, sprendimų priėmėjų ir pareigūnų kaip pagrindinė organizacija, sprendžianti taršos problemą. KSA dažniausiai atkreipė sprendimų priėmėjų dėmesį į oro taršos problemas. KSA turi patirties rengiant ir įgyvendinant informacines ir švietimo kampanijas. Nuo 2012 m. rudens surengė keletą viešų kampanijų (apie oro taršos poveikį sveikatai, kampaniją, skatinančią anglies krosnių keitimą, seminarus vietos nevyriausybinėms organizacijoms, skatinančias juos veikti ir suteikti jiems žinių apie oro taršą). KSA turi patirties vykdant ir įgyvendinant projektus, kuriuos finansuoja rėmėjai, tokie kaip: Europos Klimato Fondas, Regioninis aplinkos apsaugos ir vandens ūkio fondas, EEE fondai, ES.

Website: krakowskialarmsmogowy.pl
Kontaktinis asmuo: Magdalena Kozłowska
El. paštas: krakowskialarmsmogowy@gmail.com
Telefono nr.: 48 731764909


DIPGRA

Nuo 2001 m. Granados energetikos agentūra dirba siekdama Europos, nacionalinių ir Andalūzijos tikslų tvarios energetikos srityje. Nuo 2020 m. Agentūra tapo Granados provincijos taryba, kuri tapo Granados provincijos energetikos biuru dėl svarbos, kurią įgijo energetikos politika provincijoje. Be to, 2009 m. Granados provincijos taryba ir Energetikos biuras prisijungė prie Europos merų pakto iniciatyvos kaip „pagalbinės struktūros“, turinčios bendrą 2050 m. Viziją: paspartinti savo teritorijų dekarbonizaciją, sustiprinti savo gebėjimą prisitaikyti prie neišvengiamų klimato pokyčių padarinių ir užtikrinti, kad piliečiams būtų prieinama saugi, tvari ir prieinama energija.

Tinklalapis: www.granadaenergia.es
Contact person: Gonzalo Esteban López

El. paštas: gestebanlopez@dipgra.es
Telefono nr.: 0034 958805822


CZU

Čekijos gyvybės mokslų universitetas Prahoje buvo įkurtas 1906 m. Didelis ir nuolat besivystantis miestelis siūlo puikias švietimo ir mokslinių tyrimų galimybes. Įstaigoje yra beveik 25 000 priimtų studentų, kurie kartu su maždaug 1500 darbuotojų (akademikų, tyrėjų, technikų ir administracijos darbuotojų) sudaro akademinį forumą. CZU aktyviai bendradarbiauja su institucijomis visame pasaulyje.

Tinklalapis: www.czu.cz/en
Kontaktinis asmuo: Jana Pitrova
El. paštas: pitrovaj@pef.czu.cz
Telefono nr.: 00420 22438 2239


PZP

PAŽANGOS PROJEKTAI (toliau - PZP) yra NVO, veikianti kaip neformali švietimo organizacija Lietuvoje nuo 2012 m. PZP turi 6 nuolatinius darbuotojus ir daugiau nei 10 trumpalaikių konkrečių projektų ekspertų. PZP darbo sritis yra neformalus jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, siekiant suteikti ir tobulinti bendrąsias kompetencijas, skirtas sukurti saugią gyvenimo ir darbo aplinką, skatinti institucinį bendradarbiavimą ir dialogą tarp NVO ir vietos valdžios, plėtoti amatininkų tinklus kaimo vietovėse, stiprinti socialinę MVĮ ir ūkininkų atsakomybę, didinti socialinės ir ekonominės veiklos įvairovę kaimo vietovėse, didinti gyventojų savarankišką atsakomybę už sveiką gyvenimo lygį ir kt. PZP turi mokslinių tyrimų, skirtų vaikų, turinčių sutrikimų, įtraukimo į švietimo sistemą, patirties. PZP turi patirties įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Lietuvos nacionalinių ir ES fondų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų. Projektams įgyvendinti PZP vadovaujasi „PRINCE2“ (GB) ir PMP (JAV) standartais.

Tinklalapis: www.pazangosprojektai.lt
Kontaktinis asmuo: Neringa Kačinskienė
El. paštas: neringa@pazangosprojektai.lt
Telefono nr.: 0037061624112


Trebag

„Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd.“ yra Vengrijos privati įmonė, įkurta 1989 m. „Trebag“ per 15 metų įgijo didelę patirtį dirbant Europos projektuose ir tarptautiniame bendradarbiavime, ypatingą dėmesį skirdama mokymams (pvz., Žemės ūkio ir verslumo įgūdžiams), aplinkosauginiam švietimui ir informuotumo didinimui, MTTP ir inovacijoms. Bendrovė iki šiol dalyvavo maždaug 50-tyje projektų „Erasmus+ KA2“, „LLL“, „Leonardo da Vinci“ ir „Grundtvig“ programose bei 4–5 pagrindų programų, taip pat „H2020“ projektuose. „Trebag Ltd.“ turi didelę patirtį šiose srityse: profesinio mokymo medžiagos ir metodikų, įskaitant e. mokymąsi ir žaidimų kūrimą, mokymo, technologijų perkėlimo taikyme ir inovacijų grandinės valdymo srityje kūrime.

Tinklalapis: www.trebag.hu
Kontaktinis asmuo: Andrea Kövesd
El. paštas: andrea.kovesd@trebag.hu
Telefono nr.: 003626555220