Įžanga:

 

Mūsų atveju, 3P reiškia pamažinimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Tai žiedinės ekonomikos pagrindai, gyvenimas harmoningai ir tvariai su mūsų aplinka.

Tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja 5 partneriai iš 5 šalių (Čekijos Respublikos, Ispanijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos), kurie turi tą pačią viziją ir susivienijo veikti kartu. Bendras tikslas yra didinti informuotumą aplinkosaugos klausimais, kurti ir suteikti pokyčių priėmimo priemones ir išteklius bei teigiamai paveikti žmones, skatinant juos prisidėti prie švarios, sveikos ir tvarios aplinkos. Viso projekto metu atliekame tyrimus, kuriame mokymų turinį, kuriame ir dalijamės tinklalaidėmis ir vaizdo medžiaga, taip pat dalijamės kita aktualia informacija.

Toliau rasite daugiau informacijos apie iniciatyvą ir sukurtą medžiagą skirtuke „Vaizdo įrašai ir tinklalaidės“ ir „Mokomoji medžiaga“.

 


 

Projekto tikslas:

 

 

Projektu siekiama sukurti priemones, pagrįstas 3P požiūriu, leidžiančiu suteikti žinių mažai informuotiems žmonėms. Projektas sprendžia pagrindinę mūsų visuomenės problemą, susijusią su klimato kaita, ir demonstruoja veiklas, kurių dabar gali imtis Europos šalių gyventojai. Šis mokymo turinys leis tikslinei grupei įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Be to, projektas padės geriau suvokti švarios aplinkos svarbą ir paskatins tikslinių grupių dalyvius ugdyti savo kompetencijas.

 

 


 

Tikslai:

 

 

Projektu siekiama skatinti nulinių atliekų dalyvius dalyvauti tvarkymo procese, siekiant sumažinti atliekų kiekį, kuris patenka į sąvartynus, mažinti naujų naudojamų medžiagų ir išteklių kiekį skatinant pakartotonį naudojimą ir įtraukti jas į perdirbimo schemas. Norime suteikti vietinėms bendruomenėms galimybę permąstyti savo santykius su ištekliais, teikiant bendruomenėms žinias ir supaprastintas priemones, kad pokyčiai vyktų efektyviau.

 

 


 

Tikslinė auditorija:


Pagrindinė tikslinė grupė yra 18–29 metų jauni suaugusieji. Mes daugiausia dėmesio skiriame jiems, norėdami pristatyti savo gerąją patirtį ir skatinti jų aplinkosaugos supratimą ir kurti naujus gyvenimo standartus.

Antrinės tikslinės grupės yra suaugusiųjų švietimo ir mokymo teikėjai, politikos formuotojai ir valdžios institucijos Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

Atliekų problema rūpi visoms ES ir asocijuotoms šalims, todėl jai spręsti reikalingas tarptautinis požiūris.

 


Ar norite sužinoti daugiau apie „Erasmus +“ ir jo teikiamas galimybes?

Jei norite sužinoti daugiau apie „Erasmus +“, bei apie kitas Europos iniciatyvas ir galimybes, apsilankykite toliau pateiktoje svetainėje.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en