Úvod:

3R znamená v našem projektu reduce, reuse, recycle (česky redukce, znovupoužití a recyklace). Jsou to pilíře cirukálrní ekonomiky, životního stylu založeného na udržitelnosti a v souladu s životním prostředím.

Jedná se o mezinárodní projekt zahrnující pět partnerů z pěti zemí (Polsko, Česká republika, Španělsko, Litva a Maďarsko), kteří sdílí stejnou vizi a rozhodli se podle ní jednat. Společným cílem je zvyšovat povědomí o otázkách životního prostředí, vyvíjet a poskytovat nástroje a zdroje pro změny a pozitivně ovlivňovat lidi, aby přispívali k čistému, zdravému a udržitelnému životnímu prostředí.V průběhu projektu bude proveden průzkum, vyvinuty tréninkové materiály, vytvořeny a šířeny podcasty a videa a další relevantní informace.

Další informace o této iniciativě naleznete níže. Vytvořené materiály budou v záložce "videa a podcasty" a "tréninkové materiály".

 


 

Záměr projektu:

 

 

Záměrem projektu je vytvoření nástrojů založených na přístupu 3R a jejich užití širší veřejností. Projekt se zaměřuje na největší problém součastosti - klimatickou změnu, a přibližuje aktivity, které lze podniknout v evropských zemích. Tréninkové materiály slouží k získání nových znalosti a dovednosti u cílové skupiny. Mimo to je cílem projektu zvýšit povědomí o důležitosti čistého životního prostředí a podpořit cílovou skupinu při získávání nových kompetencí.

 

 


 

Cíle:

 

 

Cílem projektu je podpořit životní styl založený na produkování minimálního množství odpadu, který by končil na skládkách, opětovném vyžívání materiálů a zdrojů a zapojení do recyklačních schémat. Chceme podpořit místní komunity v přehodnocení jejich přístupu ke zdrojům a poskytnout jim nástoje a informace k tomu, aby mohli usilovat o co nejefektivnější změnu.

 

 


 

Cílová skupina:

Hlavním cílovou skupinou jsou mladí ve věku 18 - 29 let. Chceme jim ukázat příklady dobré praxe a podpořit je v jejich zájmu o životní prostředí a životní úroveň.

Druhou cílovou skupinou jsou lidé pracující ve vzdělávání a školitelé, zákonodárci a veřejné autority na evropské, národní a lokální úrovni.

Problém s nadměrným odpadem je celoevropskou záležitostí a vyžaduje tedy nadnárodní přístup.

 

 


Chcete se dozvědět více o Erasmus+ a příležitostech, které vám přináší?

Pokud byste se rádi dozvěděli více o Erasmus+, o dalších evropských iniciativách a příležitostech, tak navštivte stránku níže.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en