Introduction:

 

3R w naszym przypadku oznacza redukcję (reduce), ponowne użycie (reuse) i recykling (recycle). To trzy filary ekonomii okrężnej, życia w harmonii ze środowiskiem i zrównoważonego stylu życia.

3R to projekt międzynarodowy, w którym biorą udział partnerzy z 5 państw (Czechy, Hiszpania, Litwa, Węgry, Polska), którzy podzielają tę samą wizję.
Wspólnym celem jest rozwinięcie świadomości dotyczącej kwestii środowiska naturalnego, zapewnienie narzędzi i materiałów, dzięki którym można dokonać zmian i pozytywnie wpływać na ludzi, aby przyczynić się do dbałości o czyste, zdrowe i zrównoważone środowisko.
W czasie trwania projektu prowadzimy badania, tworzymy materiały szkoleniowe, w tym podcasty i materiały wideo, a także dzielimy się innymi istotnymi informacjami.

Więcej informacji na temat naszej inicjatywy oraz opracowywanych materiałów znajdziesz poniżej w zakładce "filmy i podcasty" oraz "materiały szkoleniowe".


 

Cel projektu:

 

Projekt ma na celu opracowanie narzędzi opartych na podejściu 3R, aby wesprzeć osoby niepoinformowane. Projekt dotyczy ważnego tematu dotykającego nasze społeczeństwo, którym są zmiany klimatyczne. Projekt wskazuje działania, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców krajów europejskich. Treść szkolenia pozwoli grupie docelowej zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ponadto projekt ma na celu podniesienie świadomości tego, jak ważne jest czyste środowisko, a także zachęcenie ludzi do rozwijania swoich umiejętności związanych z tym tematem..

 

 

 


 

Cele:

 

 

Projekt ma na celu zachęcić do stylu życia "zero-waste", aby zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci poprzez ograniczenie zużycia materiałów (ponowne wykorzystywanie zasobów i recykling). Chcemy umożliwić lokalnym społecznościom przemyślenie ich podejścia do zasobów, które mają, wspierając te społeczności niezależną wiedzą i sprawnymi narzędziami w celu skutecznego wprowadzania zmian. 

 

 

 


 

Grupa docelowa::


Główną grupą docelową są młodzi dorośli w wieku 18-29 lat. Skupiamy się przede wszystkim na nich, przedstawić im dobre praktyki i przyczynić się do poprawy ich świadomości ekologicznej i standardu życia.

Drugorzędną grupą docelową są organizatorzy kształcenia i szkoleń dla dorosłych, decydenci i władze publiczne na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

Problem odpadów dotyczy całej Unii Europejskiej, a także krajów stowarzyszonych, dlatego wymaga podejścia międzynarodowego.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Erasmus+ i możliwościach, jakie oferuje?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Erasmus+ oraz innych europejskich inicjatywach, odwiedź poniższą stronę internetową.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en