Situacijos analizė

Situacijos analizė bus sukurta kaip intelektinis projekto produktas. Numatoma pristatymo data yra 2022 m. sausio mėn.


Mokymų metodologija ir programa

Mokymų metodologija ir programa bus sukurta kaip intelektinis projekto produktas. Numatoma pristatymo data yra 2022 m. sausio mėn