Aktualna sytuacja

Dokument opisujący aktualną sytuację zostanie stworozny jako jeden z relzultatów intelektualnych projektu. Przewidujemy, że dokument będzie gotowy w styczniu 2022 roku.


Materiały szkoleniowe

Treść szkolenia również zostanie stworzona jako rezultat intelektualny projektu. Przewidujemy, że materiały będą gotowe w styczniu 2022 roku.